header_blue_background.png

Школа
польського права

Школа польського права

На юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка була створена, у співпраці і за підтримки Факультету права і адміністрації Варшавського університету, Школа польського права.

Ініціатором і творцем Школи є Центр популяризації польських юридичних наук ФПіА ВУ.

Метою Школи є просування польської юридичної науки, популяризація знань про польське право шляхом вивчення мови польських нормативних і правових документів та основ польської правової системи, а також сприяння інтеграції студентів і молодих вчених з України і Польщі, у тому числі, шляхом проведення лекційних і практичних занять, участі в міжнародних конференціях, мовних семінарах, наукових стажуваннях, присвячених вивченню польської правової доктрини і польського законодавства.

Заняття в школі носить характер факультативного навчання, тривають три семестри і завершуються видачою диплому.

Навчання в Школі складається з двох частин: впродовж першого семестру Слухачі вивчатимуть мову польського права, подальші два семестри будуть присвячені вивченню окремих галузей польського законодавства.

Слухачі Школи зможуть ознайомитися з основними інститутами польського права, а також набути знання в таких галузях: основні поняття польського права, історичний розвиток права на польських землях, польське законодавство і законодавство Європейського Союзу, конституційне право і правосуддя, право і адміністративний процес, приватне (цивільне) право, сімейне і спадкове право, право інтелектуальної власності, трудове і міграційне право, торгове право, публічне господарське право, податкове і митне право, кримінальне і процесуальне право (судово-адміністративне, цивільне, кримінальне).

Для кращих випускників Школи передбачені стажування в науково-дослідних інститутах, в приватних компаніях або на ФПіА ВУ (фінансування проїзду і проживання) або в польських установах в Україні.

Інформація про зарахування і проведення занять:

 1. Слухачем Школи може стати будь-яка особа, що володіє польською мовою на базовому рівні (B1), зацікавлена у вивченні мови польського права і польського законодавства.
 2. До спеціалізованої частини занять в Школі буде допущено особу, яка відвідуватиме мовні заняття і здасть мовний тест.
 3. Особа, що вступає до Школи, зобов'язана у встановлені терміни надавати по електронній пошті (o.radyszewska@wpia.uw.edu.pl) наступні документи:
  – мотиваційний лист з проханням про зарахування;
  – резюме;
  – документи, що підтверджують знання польської мови не нижче базового рівня (якщо такі є).
 4. Правління Школи може прийняти рішення про зарахування в список Слухачів школи на підставі наданих документів. У разі відсутності документів, що підтверджують знання польської мови, кандидатові буде запропоновано пройти кваліфікаційну співбесіду польською мовою.
 5. Число слухачів Школи не обмежене. Учбові заняття в Школі почнуться за умови зарахування не менше 15 слухачів. Після зарахування на навчання Слухач підписує декларацію, згідно з якою він зобов'язується відвідувати усе заняття в Школі і дотримуватися положень цього Статуту.
 6. Заняття з мови польського права проводяться 3 рази на тиждень викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заняття з польського права проводяться викладачами ФПіА ВУ в режимі вихідного дня, тобто, щоп'ятниці після обіду і по суботах до обіду (близько 10.00 - 15.00).
 7. Слухач зобов'язаний здати 80% предметів, що викладаються у Школі. Курс вивчення кожного предмета закінчується заліком в письмовій або усній формі.
 8. Після закінчення Школи і успішної здачі відповідної кількості предметівСлухач отримує диплом про закінчення Школи, підписаний деканом факультету права і адміністрації Варшавського університету і деканом юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Представництво Центру досліджень польської правової доктрини Факультету права та адміністрації Варшавського університету при Центрі польського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З метою реалізації положень Угоди про наукову та академічну співпрацю між юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Факультетом права та адміністрації Варшавського університету, укладеного 27 січня 2017 року в Києві, для зміцнення співробітництва між Україною та Польщею у сфері освіти та науки, підтримки і розвитку вивчення польської мови, а також поглиблення взаємовідносин у цих напрямках, активізації міжнародного співробітництва між народами України та Польщі, було створено представництво Центру досліджень польської правової доктрини Факультету права та адміністрації Варшавського університету.

Метою діяльності представництва ЦДППД визначено:

 1. дослідження на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка наукового доробку представників польської правової доктрини;
 2. створення платформи для співробітництва польських вчених із українськими науковцями;
 3. зміцнення вже існуючої співпраці та встановлення нових контактів з представниками юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 4. висвітлення в Україні результатів досліджень польських вчених зі сфери юридичної науки, а також інформації про нові наукові публікації та актуальні дослідження, що проводяться Факультетом права та адміністрації Варшавського університету;
 5. ініціювання та координування здійснення на постійній основі обмінів науковими працівниками та студентами з України та Польщі;
 6. створення нових і розширення вже існуючих напрямків співробітництва між польськими та українськими студентами і випускниками.

Представництво ЦДППД реалізує цілі своєї діяльності через:

 1. створення на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка Школи Польського Права;
 2. організацію взаємних програм visiting scholars та visiting professors;
 3. організацію спільних конференцій та наукових семінарів;
 4. створення польсько-українських робочих груп;
 5. ініціювання спільних наукових досліджень;
 6. ініціювання подання спільних заявок на гранти;
 7. ініціювання спільних публікації наукових праць;
 8. організацію обміну та забезпечення доступу до бібліотечних фондів.

Координатором Представництва ЦДППД на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка обрано доц.. к.ю.н. Олесю Ростиславівну Радишевську. Представництво ЦДППД знаходиться в ауд. 134 Головного навчального корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за адресою: вул.. Володимирська, 60, 01-601 Київ, Україна.