7 березня розпочав свою роботу

Центр польських правових наук. Проект фінансується за програмою «Діалог» Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща.

Завдання Центру полягає у просуванні за кордоном польських досягнень в галузі юридичних наук,
а також у підтримці польських наукових співробітників (напр., у підготовці публікацій іноземними мовами) і активній участі у престижних міжнародних конференціях.

Центр польських правових наук

був створений на факультеті права та адміністрації Варшавського університету і складається з організаційних підрозділів у Варшаві та в Києві. Останній функціонуватиме в режимі міжнародного представництва (international gateway), який успішно використовується у рамках провідних англосакських університетів.

Однією з головних проблем польської науки, особливо в галузі правових наук, є її локальний характер. Він проявляється у відсутності достатньо розвиненої міжнародної співпраці, а отже у обмежених відомостях про наукові досягнення зарубіжних центрів, а також ще більш недостатній кількості інформації у вчених з-за кордону про досягнення польських академіків.

Саме тому такою важливою частиною проекту є створення постійного представництва в Києві.

Воно виконуватиме ряд чітко визначених завдань, пов'язаних з просуванням польської науки права у Східній Європі.

Найважливішими завданнями представництва є

  • поширення знань про правові установи в Республіці Польща,
  • освіта в галузі досвіду, отриманого в ході т. зв. системної трансформації,
  • висвітлення процесу адаптації внутрішніх правил до стандартів Європейського Союзу,
  • робота з інтенсифікації польсько-української наукової співпраці,
  • підтримка спільних дослідницьких ініціатив,
  • посередництво у налагоджені відносин між представниками національного наукового співтовариства та українськими неурядовими організаціями і підприємцями.

У представництві, що відкривається у Києві

працюватиме команда україномовних і російськомовних співробітників.

У представництві, що відкривається в Києві, працюватиме команда україномовних і російськомовних співробітників, які добре знають реалії місцевої системи вищої освіти і мають в розпорядженні необхідні контакти і досвід у громадській діяльності.

Їхнім основним завданням стане організація, координація, просування і підтримка будь-яких форм співпраці факультету права та адміністрації Варшавського університету на різних рівнях і у різних площинах з представниками українських наукових кадрів, аспірантами, студентами, випускниками, неурядовими організаціями та місцевим бізнес-середовищем.

До сфери їхньої діяльності також увійде ініціація інших форм співпраці між польською наукою права та партнерами, що представляють українське громадянське суспільство.