Колектив

zespół.jpg

Колектив

Колектив Центру польських правових наук складається з фахівців в галузі права. Кандидати юридичних наук з теоретичним і практичним досвідом та талановиті молоді правознавці формують єдину структуру експертів широкого спектру компетенцій, що реалізують поставлені перед ними завдання.

Кшиштоф Щуцкі
Кшиштоф Щуцкі

кандидат юридичних наук, керівник Центру польських правових наук,

доцент кафедри порівняльного кримінального права Факультету права та адміністрації Варшавського університету, уповноважений Декана з питань наукових досліджень та параметризації, член Консультативної групи міністра науки та вищої освіти у галузі захисту прав людини у контексті розвитку біологічних і медичних наук. Автор публікацій з теорії кримінального права, криміналізації, конституційного права, медичного права, а також публіцистичних текстів у галузі філософії права.

Кшиштоф Козьміньскі

кандидат юридичних наук, заступник керівника Центру польських правових наук

доцент кафедри історії політичних та правових учень Факультету права та адміністрації Варшавського університету, член групи з питань наукових досліджень та параметризації, голова фонду «Лабораторія права і економіки», експерт неурядових організацій. Професійно займається консультуванням органів місцевого самоврядування, підприємців та їхніх організацій, а також підготовкою проектів і експертиз нормативних актів. Автор публікацій у галузі конституційного і адміністративного права, теорії і соціології права.

Кшиштоф Козьміньскі
Ян Рудніцкі
Ян Рудніцкі

кандидат юридичних наук, заступник керівника Центру польських правових наук

доцент кафедри європейської правової традиції Факультету права та адміністрації Варшавського університету, член групи з питань наукових досліджень та параметризації. Заступник директора фонду «Utriusque Iuris», куратор студентських наукових гуртків. Автор публікацій у галузі історії і порівняльного правознавства приватного права, а також історії публічного та міжнародного права.

Катажина Фурман

кандидат юридичних наук, юрисконсульт, доцент юридичної клініки Варшавського університету.

Багато років бере участь у польському та світовому русі консультування pro bono (безоплатно), член правління European Network for Clinical Legal Education. Тренер та експерт в галузі методології роботи з клієнтом та надання правової допомоги найбільш нужденним соціальним групам. Автор публікацій, присвячених питанням доказового права, криміналістики, методології надання юридичних консультацій, а також текстів публіцистичного характеру, що стосуються соціальних проблем.

Катажина Фурман
Патрик Гацка
Патрик Гацка

асистент Центру польських правових наук,

студент п'ятого курсу Факультету права та адміністрації Варшавського університету, також навчався у Манчестерському університеті, пройшов спеціалізовані курси у галузі міжнародного та кримінального права у Вищому міжнародному інституті кримінальних наук, університеті Неймегена і Брюссельському вільному університеті. Лауреат 5-ої програми «Diamentowy Grant» (тема проекту: «Статус жертв міжнародних злочинів у процесах у Міжнародному кримінальному суді. Характеристика процесуальних прав і форм відшкодування заподіяної шкоди потерпілим – історична і сучасна перспектива»), двократний стипендіат міністра науки та вищої освіти за видатні досягнення. Галузь наукових інтересів: міжнародне право і порівняльне кримінальне право.

Альберт Пєлак

секретар Центру польських правових наук,

студент п'ятого курсу Факультету права та адміністрації Варшавського університету, асистент групи з питань наукових досліджень та параметризації, лауреат 5-ої програми «Diamentowy Grant» (тема проекту: «Представництво інтересів у немайнових стосунках. Доручення на вираження згоди на здійснення медичних процедур»), двократний стипендіат міністра науки та вищої освіти за видатні досягнення. Галузь наукових інтересів: цивільне та медичне право.

Альберт Пєлак
Міхал Гіжевські
Міхал Гіжевські

асистент Центру польських правових наук,

студент третього курсу Факультету права та адміністрації Варшавського університету. Посів друге місце у конкурсі UW MOOT Варшавського університету. Член секції «Зниження шкоди» у юридичній клініці. З початку навчання бере участь у різних ініціативах на факультеті, серед іншого, у рамках діяльності в студентському самоврядуванні. Галузь наукових інтересів: адміністративне право і операції з нерухомістю.

Олеся Радишевська

Кандидат юридичних наук, координатор Представництва Центру польських правових наук на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Доцент кафедри адміністративного права на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Центру польського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, старший радник з питань наближення законодавства України до права ЄС в Урядовому офісі з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, випускниця Європейського Колегіум польських та українських університетів, двічі отримувала стипендію Фонду ім.. Королеви Ядвіги, Каси імені Юзефа Мяновського – Фонду сприяння розвитку науки, Фонду «Janineum», громадської організації «Wspólnota Polska», учасниця програми академічної мобільності для викладачів Erasmus+.
Автор публікацій з податкового та фінансового права Польщі та України у порівняльному аспекті, адміністративного права та процесу України, а також текстів перекладів законодавства Польщі на українську мову.

Олеся Радишевська
Ярослав Турлуковскі
Ярослав Турлуковскі

кандидат юридичних наук, консультант Центру польських правових наук,доцент

кафедри комерційного права Інституту цивільного права Факультету права та адміністрації Варшавського університету, директор Центру досліджень права Східної Європи та Центральної Азії, уповноважений Декана з питань співпраці зі Сходом, заступник директора Школи польського права на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Є судовим експертом у сфері приватного права пострадянського простору в Окружному суді міста Варшава та головою правління Інституту східного права імені Габріеля Шершеневича. Автор публікацій з польського цивільного та комерційного права, а також порівняльного правознавства, зокрема щодо законодавства пострадянського простору та історії цивілістики.