Zespół

zespół.jpg

Zespół CPPNP

W zespole Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych znaleźli się specjaliści w zakresie prawa. Od doktorów z doświadczeniem teoretycznym oraz praktycznym, aż po utalentowanych młodych adeptów prawa, wszyscy tworzą jednolitą strukturę ekspertów o szerokim spektrum kompetencji oraz determinacji w realizowaniu powierzonych im zadań.

Krzysztof Szczucki
Krzysztof Szczucki

doktor nauk prawnych, kierownik Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych,
adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pełnomocnik dziekana ds. badań naukowych i parametryzacji, członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych.

Autor publikacji poświęconych teorii prawa karnego, kryminalizacji, prawy konstytucyjnemu, prawu medycznemu, a także tekstów publicystycznych z zakresu filozofii prawa.

Krzysztof Koźmiński

doktor nauk prawnych, zastępca kierownika Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych

adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu ds. badań naukowych i parametryzacji, prezes Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki, ekspert organizacji pozarządowych. Zawodowo zajmuje się również doradztwem na rzecz organów władzy publicznej oraz przedsiębiorców i ich organizacji, a także sporządzaniem ekspertyz oraz projektowaniem aktów normatywnych. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego, teorii oraz socjologii prawa.

Krzysztof Koźmiński
Jan Rudnicki
Jan Rudnicki

doktor nauk prawnych, zastępca kierownika Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych,

adiunkt w Zakładzie Europejskiej Tradycji Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu ds. badań naukowych i parametryzacji. Zastępca dyrektora Fundacji „Utriusque Iuris”, opiekun studenckich kół naukowych. Autor publikacji z zakresu historii i komparatystyki prawa prywatnego oraz historii prawa publicznego i międzynarodowego.

Katarzyna Julia Kowalska

doktor nauk prawnych

radca prawny, adiunkt w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zaangażowana w polski i światowy ruch na rzecz poradnictwa pro bono, członek zarządu European Network for Clinical Legal Education. Trenerka i ekspertka w zakresie metodologii pracy z klientem i udzielania wsparcia prawnego najbardziej potrzebującym grupom społecznym. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom prawa dowodowego, kryminalistyki, metodologii udzielania porad prawnych, a także prac o charakterze publicystycznym dotyczących zagadnień społecznych.

Katarzyna Julia Kowalska
Patryk Gacka
Patryk Gacka

koordynator sekcji warszawskiej Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych,

doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także w University of Manchester, odbył specjalizacyjne kursy z zakresu prawa międzynarodowego i prawa karnego w Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, Radboud University Nijmegen oraz De l'Université libre de Bruxelles. Laureat V edycji „Diamentowego Grantu” (temat projektu: Status ofiar zbrodni międzynarodowych w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Charakterystyka praw procesowych i form naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonym - perspektywa historyczna i współczesna), dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Zainteresowania naukowe: prawo międzynarodowe oraz prawo karne porównawcze.

Albert Pielak

asystent w Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych,

doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, asystent zespołu ds. badań naukowych i parametryzacji, doradca ds. cywilnych Akademickiej Poradni Prawnej, laureat V edycji „Diamentowego Grantu” roku (temat projektu: Pełnomocnictwo w stosunkach niemajątkowych. Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego), dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Zainteresowania naukowe: prawo cywilne oraz prawo medyczne.

Albert Pielak
Michał Giżewski
Michał Giżewski

asystent w Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych,

student IV-go roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobywca II miejsca w konkursie UW MOOT. Członek sekcji „Redukcji Szkód” w Klinice Prawa. Od początku studiów angażował się w różne inicjatywy na wydziale m.in. poprzez działalność w samorządzie studentów. Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne oraz obrót nieruchomościami.

Ołesia Radyszewska

doktor nauk prawnych, koordynator Przedstawicielstwa Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki,
docent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki, dyrektor Centrum Prawa Polskiego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki, Senior Legal Approximation Fellow w Biurze Wicepremier Ukrainy ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej, absolwent Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, dwukrotna stypendystka Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi, Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki, Fundacji Janineum, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska,” uczestniczka programu Erasmus+ dla nauczycieli akademickich.

Autorka publikacji poświęconych prawu podatkowemu i finansowemu Polski i Ukrainy w kontekście poròwnawczym, prawu oraz postępowaniu administracyjnemu Ukrainy, a także tekstów tłumaczeń aktòw prawnych Polski na język ukraiński.

Ołesia Radyszewska
Jarosław Turłukowski
Jarosław Turłukowski

doktor nauk prawnych, konsultant Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych,

adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej, pełnomocnik Dziekana WPiA UW ds. współpracy ze Wschodem, zastępca kierownika Szkoły Prawa Polskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kijowskiego, prowadzonej przez WPiA UW. Jest biegłym sądowym z zakresu prawa prywatnego obszaru postradzieckiego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz prezesem zarządu Fundacji Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza. Autor publikacji z zakresu polskiego prawa cywilnego i handlowego oraz prawa porównawczego, zwłaszcza ustawodawstwa obszaru postradzieckiego oraz historii cywilistyki.